LA FARSA DEL PLA HIDROLÓGIC

Amics de la Terra considera una farsa absurda la jornada de participació pública convocada al Consell d'Eivissa per part de la Direcció General de Recursos Hídrics.

     

Des de la retirada de Pla Hidrològic anterior que va ser "rescatat" en la seva fase final en el moment d'aprovar pel Consell de Ministres, Amics de la Terra ha anat denunciant les greus deficiències i modificacions introduïdes per part de la Conselleria de Medi Ambient a el seu nou Pla, que es va tancar l'any passat sense haver passat un procés adequat de participació pública prèvia.

Considerem que el procés de participació pública que pretén realitzar ara, és una maniobra per part del Govern i un intent d'esmenar el deficient procés del pla, que va ser denunciat per Amics de la Terra i altres entitats fa pocs mesos, mitjançant una queixa formal davant la Unió Europea, ja que el pla incompleix en gairebé tots els paràmetres la Directiva Marc d'Aigües de la Unió Europea del 2000.

El Pla Hidrològic elaborat en l'última legislatura va ser fruit d'una tasca tècnica molt important, es van aplicar criteris tècnics científics fiables i es van involucrar tots els sectors de la societat mitjançant nombroses jornades de participació pública durant 3 anys. És l'únic Pla Hidrològic que s'ha realitzat correctament i el Govern Balear ha de recuperar i aplicar-lo.

En canvi, el "nou" Pla sembla redactat per satisfer interessos privats del sector immobiliari i no compleix gens ni mica les mesures bàsiques relatives a la conservació d'aquest recurs.

Uns exemples:

S'ha rebaixat el control de captacions, permetent extraccions prop de la costa (que augmentaran el risc de la salinització dels aqüífers); es permet un volum d'extraccions més gran que el disponible; es redueixen de manera significativa les mesures en els perímetres de protecció de captacions (pous) d'aigua potable; s'han eliminat requisits per fonts puntuals de contaminació, com són les instal · lacions industrials; s'han eliminat les mesures per prevenir i contrarestar els efectes de contaminació accidental en gasolineres; s'han eliminat en la cartografia (i per tant en la seva aplicació), les àrees inundables susceptibles a recuperar en els perímetres de les zones humides, reduint així la seva protecció i regeneració.

Amics de la Terra no té cap intenció de participar en aquestes jornades, i seguirem denunciant les deficiències del nou pla i els intents d'esquivar les conseqüències del procés que s'ha realitzat de manera inadequada.

EIVISSA 19 de JUNY 2014

REPERCUSIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ:

Noticias Mallorca

Diario de Ibiza

Periódico de Ibiza

Nou Diari

20 minutos

DOCUMENTS PREVIS:

Un pla viciat

Les al·legacions al Pla Hidrològic presentades per Amics de la Terra