LA LLEI DE PESCA

La llei hauria de ser menys permissiva, sobretot pel que fa a la pesca d'arrossegament.

Amics de la Terra ha presentat avui unes consideracions generals i al•legacions a l'avantprojecte de la Llei de Pesca Marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears.

Aquesta llei presenta un avanç per a la fi tenir una legislació específica balear que reguli la gestió pesquera i asseguri la conservació dels recursos marins. Aquesta gestió és molt important per a les nostres illes amb una tradició pesquera de fa segles, i el turisme, la nostra principal font d'ingressos, depèn en gran mesura del bon estat del medi marí.

Considerem com a aspectes positius de la llei: que reguli l'àmbit de les competències de la comunitat autònoma - no només de la pesca, marisqueig, aqüicultura, ordenació i comercialització del sector pesquer- sinó en la protecció i conservació dels recursos marins, que crei una Xarxa Balear d'Àrees Marines Protegides, que tracti d'ordenar la pesca i marisqueig recreatius i la prohibició de la seva comercialització, que es reguli l'aqüicultura marina i la restauració de la zona un cop acabada la seva activitat.

Com a punts negatius, Amics de la Terra considera que la Llei no concreta suficientment alguns punts i no defineix uns mínims clars. Hauria de ser molt menys permissiva, sobretot pel que fa a la pesca d'arrossegament o l'explotació del corall.

Les al•legacions presentades sol•liciten:

  • que els consells insulars puguin aprovar mesures més restrictives
  • que no es permeti la pesca submarina ni l'aqüicultura en les reserves marines
  • que no es permeti l’enfonsament deliberat de vaixells
  • que es prohibeixi la introducció deliberada d'espècies exòtiques
  • que no permeti que vaixells d'arrossegament de fora substitueixin vaixells d'arrossegament que tenen port a les Illes Balears
  • que es faci un control més estricte de la pesca d'arrossegament i que es prohibeixi en zones on hi hagi praderies de posidònia o fons coral•lígens
  • que es prohibeixi l'extracció de corall
  • que s'estableixi un control eficaç sobre l'oferta de turisme mariner i pesquer
  • que es controlin els voltants i afluents al voltant de les instal•lacions d'aqüicultura marina
.

Podeu veure les al·legacions presentades aquí