LA NOVA TAXA SOBRE ENVASOS

TAXES QUE NO MILLOREN LA RECUPERACIÓ D'ENVASOS

Tot i que Amics de la Terra està en contra del consum de productes envasats quan hi ha alternatives de productes a granel o frescs, després d’analitzar l’avantprojecte de llei, consideram que la taxa no corregeix els impactes de la compra excessiva d’envasos ni els posteriors impactes que ocasionen sobre el paisatge i medi ambient.

Aquesta nova llei tampoc millorarà les baixes taxes de reciclatge dels envasos que tenim a les Balears, perquè el seu reciclatge no aporta beneficis econòmics als consumidors, mentre que altres sistemes com el SDRR (el sistema de dipòsit i retorn) són molt més efectius que el reciclatge.

És irònic que un Govern que destaca per la seua poca sensibilitat ambiental (la eliminació de tècnics de medi ambient de les àrees protegides, absència de mesures efectives per protegir les praderies de posidònia, per posar 2 exemples), vol implementar ara, taxes per la protecció i defensa ambiental.

Com a efecte positiu d’aquesta taxa, es pot pensar que podria tenir un efecte dissuasori en el consum excessiu d’envasos, especialment en els més petits que tributen en proporció més que els grans, però segurament no serà així degut a que una vegada que una taxa s’assimila pel conjunt de la població, aquesta perd tota efectivitat, en aquest cas efectivitat ambiental, convertint-se al final en una taxa recaptatòria més, oblidant de pas que l’objectiu d’aquesta hauria de ser realment conscienciar i reeducar a la població per canviar el model de sobreconsum de envasos i recursos naturals.

No serà així tampoc perquè de moment no es contempla cap tipus de sistema alternatiu a l’abast de la població per recuperar i retornar els envasos de begudes i així evitar pagar la taxa i contribuir a una presa de consciència i millora ambiental general.

Amics de la Terra aposta per sistemes alternatius com el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR), implantat amb gran èxit a altres països i que sí milloren les taxes de recuperació i reciclatge a més del 90% dels envasos, arribant al 98-99% segons el país. Tampoc es veu una exposició clara del motius ambientals que fomentin l’ús més racional no només dels envasos si no també de l’estalvi de recursos que suposa la menor producció de fems. A més suposa una dificultat més al petit i mitja comerç ja que els complica una mica més la seva activitat diària amb la gestió de nous impostos.