MALTRACTAMENT DELS FONS MARINS PER PART DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

Amics de la Terra Eivissa vol expressar el seu malestar i el rebuig a l’autorització de l’ancoratge de grans embarcacions damunt de la pradera de posidònia del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Els fets han tingut lloc un altre estiu més, quan Autoritat Portuària de Balears ha autoritzat 10 ancoraments de grans vaixells davant el port de la Savina a Formentera.

Avui hem enviat una carta a l’atenció del Sr. D. Alberto Pons Fernández president d’Autoritat Portuària de Balears, expressant la nostra demanda, que no autoritzin cap més ancoratge damunt la posidònia.

Les praderies de posidònia compten amb diverses figures importants de protecció i de reconeixement: són considerades hàbitat de protecció prioritària per la Directiva Hàbitat de la UE, està situades dins el Parc Natural de ses Salines (llei de 19 de desembre); lloc d’interès comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000 i les praderies de posidònia entre Eivissa i Formentera estan incloses en la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Aquestes figures obliguen les institucions locals i nacionals a prendre mesures aplicant mesures preventives, correctores i compensatòries davant els possibles impactes ambientals possibles.

Per tant, és incomprensible i molt greu que una administració, en lloc de protegir aquests béns comuns, autoritzi actuacions que perjudiquen la seua conservació. Tots els estudis realitzats demostren que l’ancoratge damunt de la posidònia oceànica provoca grans destrosses d’aquesta planta, afectant la biodiversitat marina.

Consideram molt greu l’actuació de l’Autoritat Portuària, a més d’un mal exemple per a la resta de ciutadans. L’autoritat Portuària de Balears ha complir les lleis, respectar i protegir el patrimoni natural. L’interès general no pot estar per damunt de la protecció dels béns naturals.

Eivissa, 9 de juliol de 2015

NOTICIES RELACIONADES:

La APB da prioridad al servicio portuario sobre la protección de la posidonia

APB ‘amenaza’ a Formentera con anular las escalas de cruceros tras las quejas suscitadas por los fondeos

La APB propondrá al Consell de Formentera que no vayan más cruceros al puerto de la Savina

Formentera considera compatible preservar la posidonia y recibir escalas de cruceros

13/07/2015

Formentera consigue la autorización para que los cruceros fondeen fuera del puerto de la Savina

Los cruceros dejan de fondear sobre posidonia en Formentera tras un acuerdo