NO! A LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

AMICS DE LA TERRA rebutxa la modificació de la Llei de Costes aprovada en el Consell de Ministres el passat 5 d’octubre.

PREMSA:

DIARIO DE IBIZA

ABC

Amics de la Terra, organització que forma part de la plataforma NO A NUESTRA COSTA, que té el suport actiu de més de 200 organitzacions socials i ambientals, adverteix que la reforma de llei afavoreix els interessos privats en detriment del bé públic mitjançant la modificació del domini públic marítim-terrestre (DPMT), la reducció de la servitud de protecció i l'ampliació del termini de les concessions, postergant el problema de l'ocupació privada de la costa a generacions futures.

Aquesta reforma, (que cínicament, passa a anomenar-se Llei de protecció i ús sostenible del litoral), suposaria una major degradació de la costa, reduint perillosament la protecció del litoral que donava l’antiga Llei de Costes i afavoreix la privatització i l’especulació urbanística incontrolada en bona part de la costa, establint una infinitat d’excepcions sense justificació tècnica a més de posar en perill la conservació d’hàbitats i espècies importants.

El procés ha estat envoltat d'una falta de participació i obscurantisme destacables. De fet, el procés de participació i al•legacions públiques només s'ha obert als membres del Consell Assessor de Medi Ambient i no a tota la societat.

A Eivissa existeixen sistemes dunars situats més de 100 metres de la costa i que no estan en primera línia del mar (platges de Comte, ses Salines, es Codolar) i per tant, no juguen un paper en la defensa o l'estabilitat de la platja. Abans aquests sistemes dunars comptaven amb una protecció incondicional, però a la llei reformada, només dona protección si les dunes están en primera línia del mar i que juguen un paper en la defensa o l'estabilitat de la platja. En base de quins criteris tècnics decidiran si les dunes són necessàries o no?

Consideram que és una reforma discriminatòria, arbitraria i fa olor de compromís polític adquirit amb persones i interessos concrets que es traslladen a una llei de caràcter general, vulnerant l'esperit de la Constitució de 1978, que va declarar expressament el litoral com a domini públic al veure el que havia passat a Espanya amb el desenvolupament dels seixanta i setanta.