NOVA LEGISLACIÓ PER A LES RENOVABLES A LES ILLES BALEARS

Amics de la Terra valora positivament el nou Regim Especial que ha publicat el Ministeri d’Indústria, que pretén promoure les energies renovables a les illes, mitjançant interessants incentius fiscals.

Però consideram que el nou regim especial deixa la porta oberta a l’especulació per part de les grans corporacions, ja que els petits productors/inversors tenen més dificultat per participar-hi.

Ens sembla molt complicat el procediment de subhasta alhora d'atorgar el règim retributiu específic a més de condicionar la penetració de renovables als dictats del ministeri i lamentam que el procés per optar a aquests ajuts que estableix el règim especial, sigui tan complicat, dificultant la participació a petites companyies i fent impossible la participació de famílies i particulars.

Recordam la poca confiança que ha generat el govern central als inversors del sector de renovables, degut als múltiples decrets negatius aprovats durant els últims anys, que han arruïnat moltes famílies i petits inversors. Fa falta recuperar la confiança compensant aquestes persones de manera adequada i complint els acords prèviament establerts.

No podem deixar de valorar els possibles efectes al territori, i Amics de la Terra li preocupa que s'incentivi l'ocupació de sòl rústic amb grans parcs fotovoltaics, quan seria lògic i menys impactant, incentivar l'aprofitament de les teulades d'edificis existents.

A Eivissa només produïm un 1% de la nostra energia de fonts renovables, per tant el camí per créixer i ser una illa sostenible és molt gran.

EIVISSA: 07/08/2014

PREMSA: NOU DIARI

Visita la nostra última campanya per les renovables: CONNECTA'T AL SOL