NOVA LLEI DE MINES

LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT QUEDA EN SEGON PLA AL ESBORRANY DE LLEI DE MINES QUE ATORGA DRETS INJUSTIFICABLES AL SECTOR

Amics de la Terra va presentar el dilluns passat al · legacions a l'esborrany de l'avantprojecte de la Llei d'Ordenació Minera de les Illes Balears .

PREMSA :

Ultima Hora

Diario de Ibiza

Nou Diari

Amics de la Terra denuncia la manca de controls i voluntat política perquè s'apliqui la legislació vigent , per la qual cosa l'activitat extractiva ha causat greus impactes ambientals i molèsties per als veïns .

Amics de la Terra s'oposa de manera contundent a les extraccions mineres en zones de rellevància ambiental que proposa la nova llei , ja que afectarà greument a aquests espais als seus recursos naturals , causant impactes paisatgístics greus i perjudicant així al turisme . En aquest sentit el Pla Director Sectorial de Pedreres ( Decret 61/1999 ) és més proteccionista i no permet noves pedreres en àrees de rellevància ambiental ni l'extracció de sorra en sistemes dunars .

En les al · legacions exigeix ​​l'obligació de realitzar un estudi d'impacte ambiental en tots els casos , com a part de la tramitació , tant per a nous drets miners , com els existents , així com la restauració de pedreres antigues .

També demana que es realitzi un pla integral d'aquest sector amb la seva corresponent Avaluació Ambiental Estratègica per part de les administracions competents , tal com contemplen les Directives Europees .

La reutilització dels residus de construcció per a nou material , prèviament i correctament seleccionats , ha de ser una prioritat per reduir la necessitat de noves extraccions , aconseguint com a mínim el 70% en pes dels produïts abans de l'any 2020 , tal com exigeix ​​la llei de residus estatal .

 És fonamental delimitar i especificar el calendari de restauració de pedreres per aconseguir el compliment i assegurar que les fiances dipositades siguin realistes . Al seu torn sancionar de manera efectiva i contundent les infraccions i incompliments de la normativa vigent .

ALEGACIONES LEY DE MINASANTEPROYECTO LEY DE MINASPLAN DE CANTERAS 99NUEVO LEY DE MINAS