NOVA LLEI SOBRE CANVI CLIMÀTIC

PRESENTAT L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CANVI CLIMÀTIC I TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE LES ILLES BALEARS, (MARÇ 218) UNA LLEI VALENTA

MESURES POSITIVES

  • Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle: el 40 % per a l'any 2030 i el 90 % per a l'any 2050.
  • L'energia consumida a les illes ha de ser de fonts 100% renovables l'any 2050 (el 35 % per a l’any 2030).
  • L'any 2050, com a mínim el 70 % de l'energia consumida s’ha de generar en el territori de les Illes Balears el 2050.
  • Prohibirà la venda de cotxes dièsel a partir de 2025 i de gasolina en 2035 amb la finalitat d'aconseguir que tots els automòbils siguin elèctrics el 2050.
  • Tots els aparcaments en superfície, tant públics com privats, de més de 1.000 metres quadrats hauran d’instal·lar pèrgoles dotades de plaques solars.
  • A partir de 2020, aquelles naus o edificis industrials nous o aquells que passin per reforma integral i tenguin més de 1.000 metres quadrats hauran de disposar de plaques solars a la coberta.
  • Els municipis de les Illes Balears han d'aprovar plans d'acció per al clima i l'energia sostenible.
  • Les noves edificacions que es construeixin a partir de 2020 han de ser edificis de consum elèctric quasi zero.
  • El Govern es compromet al tancament progressiu de centrals tèrmiques (fuel, gas natural, carbó)

Si es posen en marxa les propostes de la Llei, Balears donarà un gran pas per revertir la situació actual introduint mesures ambicioses i absolutament necessàries per canviar el paradigma energètic actual basat en energies fòssils a un basat en energies renovables

CONSULTA LA LLEI