PRECARIETAT DE LES ZONES HUMIDES D’EIVISSA I FORMENTERA

El 2 de febrer és el Dia Internacional de les Zones Humides. Amics de la Terra alerta que la precarietat dels dos espais emblemàtics de la nostra illa, com són el Parc Natural de Ses Salines i Ses Feixes, és intolerable!

Parc Natural de Ses Salines

El Parc Natural de Ses Salines necessita una gestió ferma i decidida amb més dotació de personal per la gestió i vigilància. Fa més de 4 anys que aquest espai, que compte amb diverses normatives de protecció, figurant a més a les llistes de zones humides de importància mundial de RAMSAR, no compta amb un director i només amb un tècnic! L’excés de visitants del mesos d’estiu i una absència quasi total de control i planificació per part de les autoritats provoca efectes molt negatius als valors ambientals i patrimonials de la zona.

Després de molts anys, finalment ja tenim un centre d’interpretació de ses Salines, però sense recursos suficients, ni educador ambiental, ni una exposició interessant dels seus valors. Aquest centre ha de servir per mostrar els valors naturals i culturals de ses Salines als visitants, millorant l’experiència i l’estima al territori. El Govern Balear hauria de mirar més enllà de Mallorca i dotar amb més recursos les altres illes.

L’altre espai de gran interès són Ses Feixes.

És lamentable veure com van passant diferents governs i deixen que el Prat de Vila es continuï degradant. Encara no hem vist cap projecte de futur per aquest espai, amb un gran valor natural i històric per la ciutat d’Eivissa.

Pel que fa a Ses Feixes del Prat de ses Monges ja té el diversos plans aprovats i recursos econòmics destinats de fa temps, però segueix a l’espera d’acció decidida i la posada en marxa de les actuacions previstes. Només s’ha executat una part del projecte i sembla no existir cap motiu econòmic per aturar la recuperació, però l’espai segueix en situació d’aturada cardíaca. Amb els portals de feixa restaurats, un observatori d’aus i un centre d’interpretació, podria ser una atracció turística molt important per l’illa i sobre tot, suposa una millora excepcional per diversificar i millorar la zona turística de Talamanca.

Cal passar a l’acció!

EIVISSA, 02 de febrer 2015

Noticia als mitjans de comunicació:

NouDiari: Amics de la Terra alerta de la desprotección del Parque Natural de ses Salines y de ses Feixes

Diario de Ibiza: Los ecologistas denuncian la «precariedad» de las zonas húmedas de Ibiza