PRESENTAM AL·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR SECTORIAL ENERGIA ILLES BALEARS

Dimecres 4 de març, Amics de la Terra ha presentat al·legacions a la proposta de modificació del Pla Director Sectorial d'Energia de les Illes Balears (PDSEIB) relativa a l'ordenació territorial de les energies renovables. Criticam que la modificació del Pla permet la implantació de grans megaparcs fotovoltaics en sòl rústic i aerogeneradors en zones ANEI.

Amics de la Terra considera la proposta exposada massa permissiva en sòl protegit i que no fomenta un model descentralitzat de producció de les energies renovables, més proper als usuaris.

Així mateix, no dóna prioritat a les instal·lacions de mitjà i petita grandària, sinó que permet grans megaparcs com els que estan projectats a Mallorca (Santa Cirga o la Marina de Llucmajor), amb gairebé un milió de metres quadrats cada un d'ells, el que suposa una aberració paisatgística.

Amics de la Terra proposa establir una mida màxima per a les instal·lacions fotovoltaiques i eòliques, que s'adapti a l'escala de cada illa. A més proposem fixar unes distàncies entre instal·lacions per evitar impactes acumulatius que es poden derivar de diverses instal·lacions properes.

CONSULTA LES AL·LEGACIONS PRESENTADES ALEGACIONES PDSEIB