PROPOSTES PER LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT A EIVISSA

Setmana Europea de la Mobilitat - 17 a 22 de setembre

Amics de la Terra proposa una sèrie de mesures per reduir la nostra dependència del cotxe.

Desprès d’un estiu de saturació de cotxes, embussos, accidents i cues en totes les carreteres principals, queda en evidencia que patim una dependència totalment insostenible del cotxe, que com qualsevol addicció, afecta molt negativament la nostra qualitat de vida, i a més, dóna un imatge turística lamentable.

Existeixen solucions! No hem d’inventar res! Es qüestió d’aplicar un pla de mobilitat a nivell insular i començar a introduir mesures i solucions, a més d’adaptar les normatives i planejaments urbanístics per a què la gent pugui viure i cobrir les seues necessitats sense la necessitat de moure’s tant en cotxe.

Una de les causes principals de saturació a les carreteres interurbanes és l’embut que provoca l’entrada de mils de cotxes diàriament al centre d’Eivissa ciutat, provocant cues i problemes en totes les carreteres interurbanes. L’ampliació de les carreteres no resoldrà aquest problema.

AMICS DE LA TERRA PROPOSA DIVERSES SOLUCIONS:

1. No facilitar més aparcaments públics al centre de nuclis urbans, i eliminar els existents progressivament. Només oferir aparcaments dissuasoris gratuïts a les afores pels no residents de la ciutat, associats amb un transport públic freqüent i barat.

2. Restringir el vehicle privat contaminant o donar prioritat al vianant, bicicleta i transport públic dins la ciutat.

3. Incentivar econòmicament o amb espècies als treballadors públics i privats que vagin a treballar amb transport públic, bicicleta o que comparteixin cotxe.

4.Introduir de manera progressiva, carrils bici interurbans segurs separats del transit de cotxes.

I per millorar la qualitat de vida i la salut dins la ciutat, a més de reduir accidents, proposam:

5. Definir i posar en marxa rutes escolars segures, per reduir la necessitat de dur i recollir els escolars en cotxe.

6. Transformar carrers al centre en àrees per a vianants.

7. Facilitar la mobilitat amb bicicleta entre els barris dels nuclis urbans.

Hem de reduir la nostra dependència dels carburants contaminats, les aglomeracions de vehicles a les carreteres principals i dins la ciutat, i pacificar el trànsit per reduir accidents als nuclis urbans; suposaria una millorar a la nostra qualitat de vida i la de l’aire de la nostra illa.

Eivissa, 18 setembre 2015