SES FEIXES HA PERDUT UN TROS!

Ses Feixes des Prat de Vila perd un tros de zona humida en el nou Pla Hidrològic.

PREMSA

DIARIO DE IBIZA

DIARIO DE IBIZA

ULTIMA HORA

EUROPE PRESS

NOU DIARI

La por d'AMICS DE LA TERRA s'ha confirmat! La modificació del Pla Hidrològic ha afectat la zona de ses Feixes amb una nova cartografia que per afavorir els interessos del sector de construcció!

De nou, veiem com els interessos particulars han predominat sobre els interessos públics en la presa de decisions de les administracions públiques.

Un tros de la zona humida de ses Feixes des Pratet de Vila ha perdut la seva protecció, quedant fora dels límits de l'aiguamoll a la nova cartografia del Pla Hidrològic (veure comparatiu adjunt).

A més en la nova cartografia han desaparegut la figura en la llegenda d'aiguamoll potencial, sent zones que són considerades com a recuperables segons la Directiva Europea Marc d'Aigües.

Recordem que en 14 d'octubre 2011, el Partit Popular va parar l'aprovació definitiva i en guanyar les eleccions, s'obria de nou el procés de participació pública, cosa que ens va fer sospitar que darrere hi hagués interessos concrets, perquè aquest procés ja s'havia complert correctament anteriorment.

A més, aquesta demora ha costat cara les arques públiques perquè Espanya ha rebut una sentència del Tribunal de Justícia Europea el 4 d'octubre de 2012, per incompliment dels termes establerts per l'aprovació dels plans hidrològics regionals. La sentència nomena les Illes Balears específicament com una de les Comunitats Autonòmiques que ha incomplert els termes.