SI, A LA LLEI DE COSTES!

Amics de la Terra defensa la Llei de Costes

La intenció del nou ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, de reformar la Llei de Costes pot tenir efectes nefastos per al nostre litoral obrint les portes a la descontrolada especulació immobiliària que ha destrossat el nostre litoral durant dècades.

La transformació artificial de les nostres costes no és compatible amb la conservació del medi ambient i l’excusa de fomentar l’ocupació i el creixement econòmic no val per justificar el desmantellament de lleis proteccionistes.

"La seguretat" era l’excusa per justificar tot tipus de disbarats com el dic de Botafoc o l’ampliació de l’aeroport (o la invasió de l’Iraq). Ara l’economia és la justificació per obrir les portes a un desplegament d’especulació salvatge.

La Llei de Costes és una de les més avançades d’Europa i si no ha pogut evitar un 100% de les actuacions il · legals al litoral, la culpa la tenen les administracions locals que no vetllen pels valors naturals del litoral, ni pel bé comú.

Les injustícies de la llei que han causat polèmica es deuen a la seva aplicació retroactiva, alguna cosa expressament prohibit per la Constitució Espanyola i aquest error és un dels pocs que creiem que s’ha de corregir.