SOBRE ELS NOUS PARCS ENERGIA SOLAR A EIVISSA

Amics de la Terra és conscient de la gran dependència del petroli que tenim a Eivissa

, amb GESA/ENDESA dominant la producció elèctrica mitjançant la crema d’uns 8.769 litres de hidrocarburs contaminants cada hora, augmentant les emissions de gasos d’efecte hivernacle i el problema del canvi climàtic.

Amics de la Terra sempre ha criticat la poca contribució al mix energètic de les energies renovables a Eivissa, que es limiten a un miserable 1%! Tota una incoherència quan consideram que comptam amb unes 3.000 hores de sol anuals.

Encara que els nous parc fotovoltaics previstos a l’illa suposen un canvi en positiu, reduint la dependència del petroli i les emissions de gasos d’efecte hivernacle i els seus efectes col•laterals negatius, lamentam que el nou règim especial de les Balears està afavorint la implantació de gran parcs fotovoltaics en sol rústic, causant nous impactes visuals i paisatgístics, quan es podrien aprofitar de fer instal·lacions més petites sobre superfícies existents, exemptes de nous impactes.

El model energètic és el mateix de sempre: energia i beneficis en mans de grans grups inversors.

Des d’Amics de la Terra seguirem defensant un canvi de model energètic més democràtic, basat en renovables, d’instal·lacions més petites i modestes, en mans de la gent i per la gent, sense grans impactes i conservant l’escàs territori que ens queda.

EIVISSA 31 de juliol 2015