SUPORT A LA MOBILITZACIÓ EN CONTRA DE LA PLANTA ASFÀLTICA A SES PLANES

PREMSA:

DIARIO DE IBIZA

DIARIO ABC

Amics de la Terra dóna suport a la mobilització veïnal contra la instal·lació d'una planta d'asfalt a la pedrera de ses Planes, prop de s'Estanyol i considera que és una aberració autoritzar aquesta indústria a prop al poble de Jesús.

Una instal·lació industrial classificada com contaminant no pot estar situada prop de la població, sinó que ha de insta·lar-se a un polígon industrial, que compta amb les facilitats que aquest tipus d'empresa requereix: impermeabilització de la superfície reduint l'impacte d'abocaments, l'emmagatzematge de residus tòxics i accessos rodats adequats per al trànsit de camions.

Crear una nova indústria a prop en una zona residencial i prop de la destinació turística de Talamanca, comportaria impactes negatius a la imatge turística de l'illa en general, ja tocada per l'amenaça de prospeccions petrolíferes. La qualitat del paisatge i del medi ambient són aspectes moltes vegades poc valorats, però que resulten els principals atractius de la nostra illa.

Les plantes asfàltiques són fonts de contaminació atmosfèrica, produint emissions i vapors que contenen substàncies tòxiques que afecten la salut dels residents.

El transport d'asfalt pel poble de Jesús suposaria un perill per a la població, que ja pateix el transport de camions d'àrids de la pedrera i les de residus en el camí a l'abocador insular.

El tema econòmic no deixa de ser important (cosa que no es valora a l'EIA), ja que els estudis ressalten que l'impacte advers d'una planta asfàltica, redueix el valor de les propietats en un radi de menys de 2 km, documentar pèrdues de fins a un 56% en el preu dels immobles.

Per tant, Amics de la Terra considera una aberració autoritzar aquesta indústria que comporta molts impactes socials i ambientals, i resulta en un deteriorament a la qualitat de vida dels habitants.

Eivissa 22 agost 2014

Descarrega el comunicat:

COMUNICADO PLANTA ASFÁLTICA SES PLANES