TALLER COMPOST SANT JORDI

Amics de la Terra i el Ayuntamiento van oferir un taller de compost el diumenge 17 al centre escolar de Sant Jordi, amb l'assistència de 29 families.

L'elaboració del compost és una de les maneres més interessants de reduir residus doméstics i a la vegada els impactes que causen.

El compost aporta molts de beneficis, sent un bon adob per als horts, millora l'estructura del sól, reduiex l'erosió i augmenta la biodiversitat dels microorganismes del sól suelo fèrtil, essencial per a bona salut dels cultius.

Un tot de 858 famílies i 2.051 escolars d'Eivissa i Formentera han après la tècnica de reciclar la matèria orgànica i actualment, 22 centres de l'illa d'un total de 34 centres públics d'ensenyança primària fan compost.