TAXA TURíSTICA A BALEARS

AMICS DE LA TERRA defensa una ecotaxa orientada a millorar la qualitat ambiental dels nostres espais naturals i que no només beneficiarien als sector turístic, si no també als residents.

S’ha de consensuar al màxim possible l'ecotaxa, per assegurar la transparència, un repartiment equitatiu en la seva gestió, així com la seva finalitat.

QUANTITAT, EQUILIBRI I TRANSPARÈNCIA DE GESTIÓ:

a) No hauria de ser una quantitat massa alta, màxim 1 euro per persona i dia, i el seu pagament hauria de ser mitjançant sistemes pràctics i fàcils.

b) L’ús dels diners de l’ecotaxa recaptats ha de ser transparent, amb les dades detallades disponibles al públic i publicades a la web. Tothom, els nostres visitants inclosos, haurien de ser capaços de saber fàcilment quin és el destí del seus diners.

c) Els fons han de ser distribuït entre les illes de manera proporcional als ingressos obtinguts a cada illa.

FINALITAT:

a)Ha de ser orientada principalment a millorar la qualitat ambiental dels nostres espais naturals, que beneficiarien, no només al sector turístic, sinó també als veïns.

b) El fons l’ecotaxa ha de ser destinat a la recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

c) Ell fons hauria de servir per ajudar a l’agricultura a petita escala, principalment l’ecològica.

Consulta el document amb totes les propostes