UN IMPULS A LES ENERGIES RENOVABLES

Un important impuls per a les energies renovables

Un règim especial per a les illes

PREMSA

DIARIO DE IBIZA

FINANZAS:

NEWSESP

NOU DIARI

Amics de la Terra celebra que la reforma energètica aprovada ahir el Govern Espanyol permet que les Illes Balears disposin d'un règim especial per a les energies renovables, amb incentius que garantiran una major rendibilitat.

És un bon moment per instal · lar energia fotovoltaica, perquè el seu cost s'ha reduït i la seva eficiència ha augmentat, mentre que la factura de la llum subministrada per les companyies elèctriques puja contínuament i pujarà una altra vegada un 3,2% en els propers dies.

Recordem que el 2012, el Govern central va paralitzar les ajudes a les energies renovables, via el Reial Decret Llei 1/2012 pel qual totes les tarifes de renovables van quedar suspeses per a noves instal · lacions.

Ara, les illes Canàries i Balears seran una excepció i això suposarà que les renovables puguin ser rendibles a l'arxipèlag, podent vendre-les a la xarxa elèctrica i rebre una prima que les converteix en econòmicament més rendibles del que ja són de per si, si tenim en compte els beneficis ambientals, tecnològics i d'ocupació que duen implícites les energies renovables.

Fins ara, les illes tenen una mínima implantació en energies renovables, menys del 0,60% (si descomptem l'energia que es genera a la incineradora de Mallorca que Amics de la Terra no considera com energia neta) molt per sota de la mitjana nacional , que se situa al voltant d'un 18% (eòlica i solar), segons les estadístiques del 2010.

Amics de la Terra defensa la producció d'energia descentralitzada i la instal · lació de fonts d'energies netes per reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils, que causen grans impactes ambientals en la seva extracció, transport, transformació i ús.

Un dels impactes negatius, que ara suposa una gran amenaça per a la nostra illa per la seva proximitat, és el projecte de Cairn Energy de realitzar prospeccions petrolíferes, un despropòsit que afectaria greument el medi ambient i la nostra indústria turística.