VOLEM UNA POLÍTICA DE MOBILITAT SOSTENIBLE PER EIVISSA

La setmana de mobilitat europea destaca per la seua absència total de planificació i iniciatives institucionals per aconseguir millores en la mobilitat de l’illa d'Eivissa.

Amics de la Terra reclama de les institucions una política de mobilitat per reduir els impactes de l'ús del cotxe privat.

Els problemes de l'ús del cotxe privat per al 99% dels desplaçaments de la població resident i flotant són patents. Hi ha embussos a totes les carreteres contínuament, i no és un problema que es resol ampliant o construint carreteres. Existeixen i existiran igualment embussos a les entrades de Vila, Santa Eulària i altres punts de l'illa.

L'illa i els seus habitants pateixen una absoluta mancança de planificació en el tema de mobilitat, que hauria de relacionar-se amb la política urbanística dels ajuntaments i a nivell insular. Les institucions segueixen donant l'esquena al problema, amb la construcció de nous aparcaments dins els centres de la població i l’ampliació de zones blaves, ambdós incentiven el constant trànsit motoritzat pels carrers de la ciutat i dels pobles.

S’ignora la promoció de l'ús de la bicicleta com a forma de desplaçament sostenible urbana i interurbana, amb l'única excepció de la carretera a Sant Miquel, que compta amb un magnífic carril bici, encara que no està ben acabat en alguns trams per mor de canvis de criteri polític desprès de les ultimes eleccions.

Encara falta una estació d'autobusos en condicions, falta d'informació centralitzada sobre el servei d’autobusos i el caos regna als carrers de Vila. No podem dir que tenim un servei públic ja que les empreses no donen un servei de qualitat: insuficients parades en tots els trajectes interurbans i urbans; parades en mal estat o no senyalitzades; l'estat dels autocars és molt variable, la seua freqüència és insuficient durant la temporada baixa i un llarg etc...

Una política de mobilitat sostenible ha de reduir aquests problemes de congestió, serveis inadequats, a més de les qüestions ambientals importants de la contaminació de l'aire i el consum excessiu de combustibles fòssils.

Una política correcta té beneficis tangibles: un augment en la qualitat de vida dels ciutadans, en la imatge turística i alhora, aportar més seguretat en els desplaçaments.

EIVISSA, 19 de setembre 2014

NOTICIA A LA PREMSA:

DIARIO DE IBIZAI