LA NOSTRA IDEOLOGIA

Treballam per aconseguir el canvi local i global cap a una societat respectuosa amb el medi ambient, justa i solidària.

DEFENSAM

UN MODEL DE TURISME AUTÈNTIC I ADAPTAT A EIVISSA

: que reforça la identitat cultural de la societat eivissenca i posa en valor el patrimoni natural i cultural de l’illa, que proporcioni beneficis econòmics de manera equitativa per a tota la societat.

POSTURA SOBRE CAMPS DE GOLF POSTURA SOBRE PORTS ESPORTIUS

UN MODEL ENERGÈTIC

basat en l'eficiència i les energies renovables, un model que permeti la producció d'energia autòctona i neta, desentralitztada i en mans de la gent, i no de les grans empreses.

PROPOSTES ENERGIA POSICIONAMIENTOS ENERGIAS -Amigos de la Tierra POSICIONAMIENTS ENERGIES

MOBILITAT

Hem de reduir la nostra dependència del vehicle privat i de carburants contaminats; pacificar el trànsit als nuclis urbans i millorar la qualitat de l’aire als nuclis urbans.

PROPOSTES MOBILITAT

LA SOBIRANIA ALIMENTARIA

i el dret de cada comunitat de produir els seus aliments i una bona qualitat de vida per als petits i mitjans agricultors. Canals curts de distribució. Aliments segurs i sans, nutritives i de qualitat. Tècniques agrícoles que respecten el medi ambient i una agricultura que ajudi a la conservació del paisatge i els recursos naturals.

PROPOSTES AGRICULTURA

UNA GESTIÓ DEL TERRITORI I ELS ESPAIS PROTEGITS

que és coherent amb la conservació dels seus valors.

La no necessitat de reforestar les àrees cremades a Eivissa. La vegetació es recupera de manera natural amb l'ajuda de les feines d'IBANAT: dics per evitar l'erosió, l'eliminació dels troncs cremats.

PROPOSTES URBANISME I TERRITORI

INFORME SOBRE ÀREES CREMADES

LA REDUCCIÓ I APROFITAMENT DE RESIDUS

la reducció en la fase de producció (per exemple els envasos ineccesaris) i la seua recuperació i aprofitament, com la transformació dels restes de materia orgànica en compost. Els residus són recursos naturals!

PROPOSTES RESIDUS

MITES DE LES BOSSES BIODEGRADABLES

UNA NOVA CULTURA DE L'AIGUA

l'aprofitament d'aigua de pluja per a l'ús domèstic i municipal, la reutilització d'aigua ben depurada per al reg agrícola i parcs i jardins municipals, un ús racional d'aigua i la conservació dels recursos hídrics.

PROPOSTES GESTIÓ AIGUA