LA NOSTRA IDEOLOGIA

TREBALLAM

per aconseguir el canvi local i global cap a una societat respectuosa amb el medi ambient, justa i solidària.

DEFENSAM

  • UN MODEL DE TURISME AUTÈNTIC I ADAPTAT A EIVISSA: que reforça la identitat cultural de la societat eivissenca i posa en valor el patrimoni natural i cultural de l’illa, que proporcioni beneficis econòmics de manera equitativa per a tota la societat.
  • UN MODEL ENERGÈTIC: basat en l'eficiència i les energies renovables, un model que permeti la producció d'energia autòctona i neta, desentralitztada i en mans de la gent, i no de les grans empreses.
  • MOBILITAT: Hem de reduir la nostra dependència del vehicle privat i de carburants contaminats; pacificar el trànsit als nuclis urbans i millorar la qualitat de l’aire als nuclis urbans
  • UNA GESTIÓ DEL TERRITORI I ELS ESPAIS PROTEGITS: coherent amb la conservació dels seus valors.
  • LA SOBIRANIA ALIMENTARIA: i el dret de cada comunitat de produir els seus aliments i una bona qualitat de vida per als petits i mitjans agricultors. Canals curts de distribució. Aliments segurs i sans, nutritives i de qualitat. Tècniques agrícoles que respecten el medi ambient i una agricultura que ajudi a la conservació del paisatge i els recursos naturals.
  • LA REDUCCIÓ I APROFITAMENT DE RESIDUS: la reducció en la fase de producció (per exemple els envasos ineccesaris) i la seua recuperació i aprofitament, com la transformació dels restes de materia orgànica en compost. Els residus són recursos naturals!
  • UNA NOVA CULTURA DE L'AIGUA: l'aprofitament d'aigua de pluja per a l'ús domèstic i municipal, la reutilització d'aigua ben depurada per al reg agrícola i parcs i jardins municipals, un ús racional d'aigua i la conservació dels recursos hídrics.

PROPOSTES PRESENTADES A TOTS ELS PARTITS POLÍTICS- 2015

.

PROPOSTES MOBILITAT PROPOSTES ENERGIA PROPOSTES AGRICULTURA PROPOSTES URBANISME I TERRITORI PROPOSTES GESTIÓ AIGUA PROPOSTES RESIDUS

.

ALTRES DOCUMENTS DE POSICIONAMENT

POSICIONAMIENTOS ENERGIAS -Amigos de la Tierra POSICIONAMIENTS ENERGIES INFORME SOBRE ÀREES CREMADES MITES DE LES BOSSES BIODEGRADABLES POSTURA SOBRE PORTS ESPORTIUS POSTURA SOBRE CAMPS DE GOLF