CAMPS DEL GOLF

CAMPS DE GOLF

  • Estem a favor del turisme que posa en valor l'Eivissa autèntica i diferenciada i no models copiats d'altres destinacions turístiques.
  • Estem el contra dels camps de golf per la gran superfície de territori que ocupa i transforma i els grans impactes, com el consum d'aigua i l'ús de herbicides.

INFORME- Camps de golf